Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

15ο Μαθητικό Συμπόσιο της Ουνέσκο


Βιντεογραφημένο στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Πρώτου Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών "Γεννάδειο" στο 15ο Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Νομού Αττικής της UNESCO (26 & 27 Φεβρουαρίου 2015). Σχολείο διοργανωτής: Εκπαιδευτήρια Γείτονα (Βάρη Αττικής). Θέμα του Συμποσίου: «Η εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικής συνοχής».