Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών "Γεννάδειο"


Από το 2010 έως το 2014 η προσωπική μου ιστοσελίδα "1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών "Γεννάδειο" λειτούργησε ως μέσο προσφοράς εκπαιδευτικού υλικού μέσω του διαδικτύου και, γενικότερα, προβολής των μαθημάτων και λοιπών σχολικών δραστηριοτήτων μου.

Η ιστοελίδα αυτή, από το 2014, δεν ανανεώνεται με περιεχόμενο, καθώς σταδιακά αποδείχτηκε δύσχρηστη, τόσο από την πλευρά του δημιουργού της όσο και από αυτήν των μαθητών χρηστών της. Η στατική της δομή αναπληρώθηκε από άλλους τόπους, κυρίως από το μαθητικό ιστολόγιο και τα σχολικά wikis.