Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Aquileia 2010-Fifth CIRCE course for European classics teachers


Translational Training Course for Teachers of Classics. A European Programme of the "CIRCE Project: A Classics & ICT Resource Course for Europe" (Aquileia -Italy, July 4th, 2010). The video includes photos from: 1. my private trip to Venice (Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies) 2. the seminar in Aquileia (ISIS Malignani School - Cervignano del Friuli) 3. the site visit (Aquileia's patriarchal basilica, harbour and Roman forum) 4. the excursion in Trieste.