Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας: Διερευνώντας τα τοπία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστοριογραφίας


Το διδακτικό αυτό σενάριο εφαρμόστηκε σε μαθήτριες / ές της Α' τάξης στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών ("Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι"), κατά το διάστημα από 13/03 μέχρι τις 05/04 του 2013. Είναι τροποποιημένη εφαρμογή συνταγμένου, ομότιλου σεναρίου του συναδέλφου Κοσμά Τουλούμη.

Οι μαθήτριες  / ές γνώρισαν πρώτα, με επιτόπια περιήγηση, την Αρχαία Αγορά της κλασικής Αθήνας, ως τοπίο αλλά και ως χώρο στον οποίο συναιρούνται μηνύματα και συμβολισμοί της αθηναϊκής πολιτείας και της ιδεολογίας της. Χωρισμένες / οι σε ομάδες κατέγραψαν σχόλια για αντιπροσωπευτικά μνημεία του χώρου της Αρχαίας Αγοράς και αποτύπωσαν εικονιστικά στιγμιότυπά τους με φωτογραφικά μέσα που διέθεταν.

Στη συνέχεια, οι μαθήτριες / ές συνέταξαν και συνεπεξεργάστηκαν το υλικό τους, έντυπο και ψηφιακό (μικροκείμενα και φωτογραφίες), στο Wiki του μαθήματος. Τέλος, ανάρτησαν τις φωτογραφίες τους σε διαδικτυακά περιβάλλοντα επεξεργασίας και δημοσίευσης εικονιστικού υλικού, τις οποίες στη συνέχεια δημοσίευσαν, συνοδευόμενες από τα μικροκείμενά τους. Προέκυψε έτσι μια ψηφιακή παρουσίαση ή ένας οδηγός των αντιπροσωπευτικών μνημείων της Αρχαίας Αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό οι ομάδες, όπως και στο συνταγμένο σενάριο, προσέγγισαν τα μνημεία της Αρχαίας Αγοράς ανάλογα με το τι συμβολίζουν και τα μηνύματα που μεταφέρουν σε δημόσιο πολιτικό, θρησκευτικό και οικονομικό επίπεδο. Οι παραπάνω συμβολισμοί και μηνύματα συνδέθηκαν με την ιστορική εξέλιξη της Αρχαίας Αγοράς και μεταφέρθηκαν στο σήμερα με τη διερεύνηση του τι μπορεί να σημαίνει ο τόπος αυτός της κλασικής Αθήνας στη σημερινή εποχή.

Πρόσβαση στο κυρίως κείμενο του εφαρμοσμένου σεναρίου διδασκαλίας, το οποίο είναι αναρτημένο σήμερα στον "Πρωτέα" του ΚΕΓ, με κλικ στον επόμενο έντιτλο σύνδεσμο:
 
Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας: διερευνώντας τα τοπία της αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας.