Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι: από τα κείμενα στις οθόνες


Ιστολόγιο με αποσπάσματα από αρχαιόθεμα και αρχαιόμυθα έργα του ελληνορωμαϊκού κόσμου, που έχουν παρουσιαστεί στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση.

Το ιστολόγιο εξυπηρέτησε ανάγκες προγράμματος (project) του Πρώτου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών κατά το σχολικό έτος 2012-13. Αντιπροσωπευτικά ερωτήματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος:

  • Είναι δυνατόν σήμερα η κινούμενη εικόνα να αποδώσει αξιόπιστα τα πολυεπίπεδα και πολυπρισματικά κείμενα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας;
  • Ενισχύει ή μειώνει τη σχέση μας με την πολιτιστική μας κληρονομιά η μετακίνηση από τον λόγο-σκέψη στην όψη-θέαση;
  • Ποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις συμβαίνουν όταν ένα αρχαιογνωστικό θέμα μεταφέρεται από το κείμενο στην οθόνη;
  • Ποια θέματα, πρόσωπα, πράγματα (ιστορικά, λογοτεχνικά μυθολογικά) και ποιες περίοδοι του ελληνορωμαϊκού κόσμου ευνοήθηκαν και ευνοούνται στη μεταφορά τους στην οθόνη, και γιατί;
  • Ποια στάση τηρεί, η πρέπει να τηρεί, το σχολείο απέναντι στην ολοένα αυξανόμενη διάδοση των προϊόντων της πολιτιστικής βιομηχανίας του αρχαιόθεμου ή αρχαιόμυθου κινηματογράφου;