Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Ο "άρχοντας των δαχτυλιδιών" στον "θησαυρό της ελληνικής γλώσσας" (TLG)


Εισήγηση στο συνέδριο Γλώσσα & λογοτεχνία στη Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας (16-17/5/03) Συστήνω, κατά πρώτο λόγο, στοιχειώδεις τρόπους με τους οποίους ο «Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας» (Thesaurus Linguae Graecae, TLG) μπορεί να υποστηρίξει το έργο του φιλολόγου στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στο Λύκειο. Θέτω, κατά δεύτερο λόγο, κάποια ερωτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος. Ως παράδειγμα εμπειρικής εφαρμογής χρησιμοποιώ την ιστορία για τον πρόγονο του «Άρχοντα των δαχτυλιδιών», τον πλατωνικό Γύγη (Πολιτεία 359.c.6-360.b.2), η οποία φιλοξενείται στο εγχειρίδιο «Φιλοσοφικός λόγος» της τρίτης λυκειακής τάξης για τη θεωρητική κατεύθυνση (Κοπιδάκης, κ.ά., 2000: 104-112).

 
1. Πρόσβαση, για ανάγνωση, στο κυρίως κείμενο της εισήγησης, με κλικ στον έντιτλο σύνδεσμο:
 
 
 
2. Πρόσβαση στην παρουσίαση του παραδείγματος με την ιστορία του Γύγη στο λογισμικό, με κλικ στον έντιτλο σύνδεσμο: