Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Η ατίμωση του νεκρού στην ομηρική "Ιλιάδα" και την Αντιγόνη του Σοφοκλή


Εισήγηση στο 42 Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΦ με θέμα "Σοφοκλής: ο μεγάλος κλασικός της τραγωδίας" (Σέρρες, 12-14 Νοεμβρίου 2015).