Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα OpenBoard με παράδειγμα


Με ένα παράδειγμα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, υποδεικνύεται ο τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου λογισμικού για διαδραστικό πίνακα OpenBoard [από επιμορφωτικό σεμινάριο, 04-05-2020]