Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Η διαδικτυακή κοινότητα των φιλολόγων στην πλατφόρμα “Διάλογος” του ΚΕΓ για τα Αρχαία Ελληνικά


Παρουσίαση (2/10/2015) σε διημερίδα του ΚΕΓ "Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων", που έγινε στην Αθήνα (2 - 3 /10/2015).