Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία


Διά ζώσης, ενδοσχολική επιμόρφωση στο 11ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αχαρνών με θέμα: "Ενδεικτική εφαρμογή στρατηγικών και εργαλείων διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Σενάριο διδασκαλίας για παιδιά με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο". [Παρασκευή 1-4-2022, ώρα 12.00 έως 14.00]