Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Διαλογικότητα των λόγων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και στα σενάρια του "Πρωτέα" για τα Αρχαία Ελληνικά


Παρουσίαση από εισήγηση σε επιμορφωτική ημερίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αίθουσα "Γαλάτεια Σαράντη", 14/12/2018).