Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

ΕισηγήσειςΕισηγήσεις σε συνέδρια

Στην ενότητα αυτή καταλογραφούνται ανακοινώσεις - εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια: ερευνητικά ή εκπαιδευτικά.

Περισσότερα


Εισηγήσεις σε ημερίδες

Στην ενότητα αυτή καταλογραφούνται συμμετοχές μου, με εισηγήσεις, σε Ημερίδες.

Περισσότερα


Εισηγήσεις σε σεμινάρια

Στην ενότητα αυτή καταλογραφούνται συμμετοχές μου, με εισηγήσεις, σε σεμινάρια.

Περισσότερα