Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Εισηγήσεις σε συνέδρια


Στην ενότητα αυτή καταλογραφούνται ανακοινώσεις - εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια: ερευνητικά ή εκπαιδευτικά.
 • 1996. «O ύπνος στα ομηρικά έπη: Γενικές παρατηρήσεις στην τυπολογία και λειτουργία του». Εισήγηση στο Μ. Παΐζη Αποστολοπούλου (επιμ.), H΄ Διεθνές Συνέδριο για την Oδύσσεια. Ιθάκη, 1-5 Σεπτεμβρίου 1996. Δημοσίευση στον τόμο Ομηρικά. Από τα Πρακτικά του H΄ Συνεδρίου για την Oδύσσεια. Iθάκη: εκδ. «Kέντρο Oδυσσειακών Σπουδών» (1998): 77-88 [ISBN: 960-85093-3-5].
 • 2003. «Ο "Άρχοντας των δαχτυλιδιών" στον "Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας" (TLG)». Εισήγηση στο Συνέδριο Γλώσσα και Λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιωάννινα, 16-17 Μαίου 2003. Δημοσίευση στον τόμο Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας (2004): 293-309 [ISBN: 960-233-155-0].
 • 2007. «"Μα τούτο είναι τόσο ωραίο. Γιατί να τ' αλλάξει κανείς;” Η αξιοποίηση ενός "ωραίου" λάθους στη διδακτική της ενδογλωσσικής μετάφρασης». Εισήγηση στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Τα λάθη των μαθητών: Δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης;». Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2007 & Θεσσαλονίκη, 13-14 Δεκεμβρίου 2007. Δημοσίευση στον ίδιον, ομότιτλο τόμο: Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2008): 210-216 [ISBN: 978-960-541-126-8].
 • 2008. «Οπτικά σήματα στα ομηρικά έπη». Εισήγηση στο Ελληνο-κινεζικό Συνέδριο για τον Όμηρο / Sino-Greek Conference on Homeric Studies. Διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Πολιτιστικού έτους της Ελλάδας στο Πεκίνο (Κίνα) στις 20 Μαΐου 2008. Διοργανωτές: Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κίνα, Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών. Δημοσίευση στο περιοδικό Νέα Παιδεία 131 (2009): 71-84 [ISSN : 1105-4255].
 • 2010. «Θεωρία, μέθοδος, εργαλεία: ασύμφωνες σχέσεις και συνεκτικές διασυνδέσεις στις ανθρωπιστικές σπουδές». Εισήγηση στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων Η ανθρωπιστική παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: παρόν και μέλλον. Αθήνα, 18-20 Νοεμβρίου 2010: Δημοσίευση στον ίδιον, ομότιλο τόμο. Αθήνα: Ελληνοεκδοτική (2011): 83-93 [ISBN: 978-960-6738-70-8].
 • 2011. «Σύγκριση κειμένου με τις ψηφιακές του εικόνες». Εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική Πράξη. Σύρος 6, 7, 8 Μαΐου 2011: 358-369 [ISBN: 978-960-89753-7-8]. Δημοσίευση στα Πρακτικά του συνεδρίου σε ψηφιακό δίσκο, καθώς επίσης στο περιοδικό Φιλόλογος 149 (2012): 358-369.
 • 2014. «Παρουσίαση-κριτική θεατρικής παράστασης της "Αντιγόνης" του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki». Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Νάουσα 4, 5 και 6 Απριλίου 2014: 274-287 [ISBN: 978-960-99301-1-6]. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ.
 • 2014. «Αναθεώρηση κειμένων σε περιβάλλον wiki». Εισήγηση στο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση «Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ». Αθήνα 22 και 23 Νοεμβρίου 2014: 99-106. [ISBN: 978-960-99435-6-7] Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του συνεδρίου εδώ.
 • 2014. «Ο αισχρός θάνατος: από τον Όμηρο στον Τυρταίο». Εισήγηση στο 41ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων Η αρχαία λυρική ποίηση και η διαχρονική της επίδραση». Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου 2014. Δημοσίευση στον τόμο Α. Μαστραπάς & Μ. Στεργιούλης (επιμ.), Η αρχαία λυρική ποίηση και η διαχρονική της επίδραση. Σεμινάριο 41. Αθήνα: Κοράλλι, 2014, σσ. 107-115.  [ISBN: 978-960-9542-30-2].
 • 2015. «Η ατίμωση του νεκρού στην ομηρική Ιλιάδα και την Αντιγόνη του Σοφοκλή». Εισήγηση στο 42ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων Σοφοκλής: ο μεγάλος κλασικός της τραγωδίας. Σέρρες, 12-14 Νοεμβρίου 2015. Δημοσίευση στον τόμο Α. Μαστραπάς & Μ. Στεργιούλης (επιμ), Σοφοκλής: ο μεγάλος κλασικός της τραγωδίας. Σεμινάριο 42. Αθήνα: Κοράλι, 2016, σσ. 107-115 [ISBN: 978-960-9542-30-2].
 • 2017. «Ευρήματα από την Αξιολόγηση Διδακτικών Σεναρίων με τις ΤΠΕ στο Μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών». Εισήγηση και δημοσίευση στο Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.), 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σύρος 28-30 Απριλίου 2017. Εκδόσεις Ε-Δίκτυο ΤΠΕΕ, Σύρος 2018, σσ. 319-330 [ISBN: 978-618-80768-4-6].
 • 10/11/2017. "Τα όνειρα του ομηρικού Αγαμέμνονα και του ηροδότειου Ξέρξη: όψεις της διαλογικής τους σχέσης». Εισήγηση στο 44o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων (της ΠΕΦ), με θέμα «Ηρόδοτος. Ο πατέρας της Ιστορίας». Καβάλα, 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2017. Δημοσίευση στο Α. Μαστραπάς & Μ. Στεργιούλης (επιμ.), Ηρόδοτος. Ο πατέρας της Ιστορίας. Σεμινάριο 44. ΠΕΦ. Αθήνα: Κοράλλι, σσ. 253-269 [ISBN: 978-960-9542-60-9].
 • 24/11/2018. "Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών: διαδικασίες απόκτησης γνώσεων  στα σενάρια του "Πρωτέα" για τα Αρχαία Ελληνικά." Εισήγηση σε παράλληλη συνεδρία, με τίτλο "Εμπειρίες από τον "Πρωτέα": εφαρμόζοντας τους πολυγραμματισμούς στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών με την αξιοποίηση των ΤΠΕ", στο Πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο "Τζαρτζάνεια 2018" (23 & 24 Νοεμβρίου, Τύρναβος) με θέμα "Πολυγραμματισμοί στην εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη". Το πρόγραμμα και οι περιλήψεις του συνεδρίου βρίσκονται εδώ.
 • 7/11/2020. "Συγκρούσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή: από το τότε στο σήμερα". Στo Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο, 6-7 Νοεμβρίου 2020 "Το σχολείο της συμπερίληψης: πραγματικότητα και προοπτικές". Διοργάνωση συνεδρίου: 3ο ΠΕΚΕΣ-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι πρόσβάσιμο από εδώ.