Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

ΕργογραφίαΔιδακτορική και Μεταπτυχιακή διατριβή

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τίτλοι με περίληψη της Διδακτορικής και Μεταπτυχιακής μου διατριβής.

Περισσότερα


Κατάλογος βιβλίων-μελετών

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται, σε καταλογική μορφή, η προσωπική μου εργογραφία με βιβλία και μια μελέτη ψηφιακή. Κάποια περιεχόμενα υπάρχουν και στα η-βιβλία της παρούσας ιστοσελίδας.

Περισσότερα


Κατάλογος κειμένων σε τόμους και Πρακτικά

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται, σε καταλογική μορφή, η προσωπική μου εργογραφία (έντυπη και ψηφιακή), με κείμενα που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε Τόμους και Πρακτικά συνεδρίων ή σεμιναρίων. Κάποια κείμενα περιλαμβάνονται και σε ενότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Περισσότερα

Κατάλογος άρθρων σε περιοδικά

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται, σε καταλογική μορφή, η προσωπική μου εργογραφία (έντυπη και ψηφιακή), με άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά. Κάποια άρθρα περιλαμβάνονται σε ενότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Περισσότερα


Μελέτες για τις ΤΠΕ

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται  η προσωπική μου εργογραφία με θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες σε ψηφιακή μορφή για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Περισσότερα

Σενάρια διδασκαλίας

Σενάρια διδασκαλίας, συνταγμένα και εφαρμοσμένα για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο, τα οποία είναι αναρτημένα στη βάση δεδομένων με εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα "Πρωτέας" του Κέντου Ελληνικής Γλώσσας.

Περισσότερα


Εισηγήσεις σε σεμινάρια

Στην ενότητα αυτή καταλογραφούνται συμμετοχές μου, με εισηγήσεις, σε σεμινάρια.

Περισσότερα

Εισηγήσεις σε ημερίδες

Στην ενότητα αυτή καταλογραφούνται συμμετοχές μου, με εισηγήσεις, σε Ημερίδες.

Περισσότερα

Εισηγήσεις σε συνέδρια

Στην ενότητα αυτή καταλογραφούνται ανακοινώσεις - εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια: ερευνητικά ή εκπαιδευτικά.

Περισσότερα