Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Γεννάδειο Πειραματικό


Στο ιστολόγιο Γεννάδειο Πειραματικό περιλαμβάνεται διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία κυρίως των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών.

Η χρήση του ιστολογίου αυτού είναι κυρίως σχολική. Όταν δημιουργήθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2008, κάλυπτε και ανάγκες προβολής δραστηριοτήτων του 1ου Πειραματικού Λυκείου, καθώς η ιστοσελίδα του ήταν τότε δύσχρηστη.

Αργότερα, το ιστολόγιο χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, ως χώρος πληροφόρησης των μαθητών/τριών μου για ποικίλα θέματα, σχολικά και φιλολογικής διδασκαλίας. Συχνά, ωστόσο, λειτουργεί ως χώρος ανάρτησης τελικών εργασιών των μαθητών / τριών. Αν και τα wikis τελικά εξυπηρετούν καλύτερα τη συνεργατικότητα.