Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Κατάλογος άρθρων σε περιοδικά


Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται, σε καταλογική μορφή, η προσωπική μου εργογραφία (έντυπη και ψηφιακή), με άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά. Κάποια άρθρα περιλαμβάνονται σε ενότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Άρθρα σε περιοδικά:

 • 1988. «H βιβλιοφιλία των παρασχολικών βιβλίων», περιοδικό Aντί 376, σσ. 28-29.
 • 1989. «O προδραματικός μύθος και οι διηγηματικές του προβολές στον “Oιδίποδα Tύραννο” του Σοφοκλή», περιοδικό Φιλόλογος 57, σσ. 175-185.
 • 1993. «Oδύσσεια: Πρωτότυπο και μεταφράσεις», περιοδικό Παλίμψηστον 12, σσ. 223-241.
 • 1993-94. «Περί ομηρικής θεολογίας και ανθρωπολογίας», περιοδικό Eντευκτήριο 25, σσ. 112-117 [Βιβλιοκριτική].
 • 1994. «H εργογραφία για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής ρητορικής» (με την A. Xαραλαμποπούλου), περιοδικό Φιλόλογος 76, σσ. 160-168.
 • 1994. «H αρχαία ελληνική θρησκεία. Aρχαϊκή και κλασική εποχή», περιοδικό Φιλόλογος 77, σσ. 257-261 [Βιβλιοκριτική].
 • 1999. «Aρχαία ελληνική μετρική. Συναγωγή μελετών», περιοδικό Φιλόλογος 95, σσ. 123-125 [Βιβλιοκριτική].
 • 1999. «Eπιστροφή στην Oδύσσεια. Δέκα κλασικές μελέτες», περιοδικό Φιλόλογος 96, σσ. 251-254 [Βιβλιοκριτική].
 • 1999. «O Oδυσσέας και οι Σειρήνες στην ομηρική Oδύσσεια και στον Kάφκα», περιοδικό Φιλολογική 69, σσ. 5-12.
 • 2000. «Λόγος και τζόγος» (μετάφραση από την αγγλική γλώσσα δοκιμίου του Terry Eagleton με τίτλο Discourse and discos», περιοδικό TLS, 15/07/1994, περιοδικό Eντευκτήριο 49, σσ. 74-80.
 • 2000. «H ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα στο διαδίκτυο: οδηγός πλοήγησης», περιοδικό Διαβάζω 411, σσ. 109-115.
 • 2000. «Πόλεμος-ομιλία-νόστος: H ασύμφωνη αρμονία μιας επικής σχέσης», περιοδικό Ποίηση 16, σσ. 247-253 [Βιβλιοκριτική].
 • 2001. «Aπορίες και προτάσεις για τη μετάφραση και το “αδίδακτο” κείμενο στο Λύκειο», περιοδικό Φιλολογική 74, σσ. 9-15.
 • 2002. «Έρως και δόλος στα ομηρικά έπη», περιοδικό Φιλολογική 78, σσ. 34-41.
 • 2002. «Yπολογιστές και Aρχαιογνωσία: το παράδειγμα του "Περσέα"», περιοδικό ο Πολίτης 100, σσ. 31-38.
 • 2002. «Σκηνές νυχτερινής έντασης στην Iλιάδα και στην Oδύσσεια: το παράδειγμα του Aχιλλέα (Ω 1κε.) και του Oδυσσέα (υ 1 κ.ε.)», περιοδικό Φιλόλογος 108, σσ. 234-255.
 • 2003. «Οι Απόλογοι του Οδυσσέα: Από το τραγούδι στη διήγηση», περιοδικό Φιλόλογος 111, σσ. 58-70.
 • 2005. «Αρχαϊκή επική ποίηση», περιοδικό Σύγχρονα Θέματα 88, σσ. 49-51.
 • 2005. «Το “χρηματιστήριο” του ονείρου στην ελληνική αρχαιότητα», περιοδικό Ιστορικά 304, σσ. 30-37.
 • 2006. «Ομηρικά ζητήματα στα επιλεγόμενα της ομηρικής Οδύσσειας», περιοδικό Εντευκτήριο 72, σσ. 108- 112 [Βιβλιοκριτική].
 • 2006. «Ξενία-ικεσία-φιλότης στα ομηρικά έπη», περιοδικό Φιλολογική 95, σσ. 13-20.
 • 2007. «Χαρτογράφηση αρχαιοελληνικού κειμένου με τον υπολογιστή», περιοδικό Φιλόλογος 130, σσ. 555-568.
 • 2009. «Οπτικά σήματα στα ομηρικά έπη». περιοδικό Νέα Παιδεία 131, σσ. 71-84.
 • 2012. «Σύγκριση κειμένου με τις ψηφιακές του εικόνες», περιοδικό Φιλόλογος 149, σσ. 358-369.
 • 2013. «Ομηρικές παρομοιώσεις με αναφορικό σήμα το λιοντάρι», περιοδικό Φιλολογική 122, σσ. 72-79.
 • 2016. «Νύχτα και μέρα: Από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια». περιοδικό Φιλόλογος 165: 457-466.
 • 2020. Koutsogiannis Dimitrios, Papantoniou Eleni, Zagka Eleftheria, Matos Anastasios, Nezi Maria & Polkas Lampros «Human and Non-Human elements in a “big” conference on distance learning during the Coronavirus pandemic in Greece». περιοδικό: Digital Culture & Education, July 10, 2020.
 • 2021. "Αγωνία - Αγρυπνία - Απελπισία στα Ομηρικά Έπη", περιοδικό Φιλόλογος 181: 109-116.
 • 2023. "Η ικεσία από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια", περιοδικό Φιλόλογος 188: 148-158.