Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Κατάλογος βιβλίων-μελετών


Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται, σε καταλογική μορφή, η προσωπική μου εργογραφία με βιβλία και μια μελέτη ψηφιακή. Κάποια περιεχόμενα υπάρχουν και στα η-βιβλία της παρούσας ιστοσελίδας.