Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Μα τούτο είναι τόσο ωραίο, γιατί να τ αλλάξει κανείς;


Η αξιοποίηση ενός «ωραίου» λάθους στη διδακτική της ενδογλωσσικής μετάφρασης. Παρουσίαση στο πανελλήνιο συνέδριο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, με θέμα "Τα λάθη των μαθητών" (Θεσσαλονίκη, 14/12/2007).