Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Μελέτες για τις ΤΠΕ


Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται  η προσωπική μου εργογραφία με θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες σε ψηφιακή μορφή για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
  • 2015Προσαρμογή της γενικής μελέτης για το πλαίσιο αρχών αξιολόγησης και κωδικοποίησης για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (Διατίθεται με άδεια σε ψηφιακή μορφή).
  • 2015Πορίσματα από τις αξιολογήσεις διδακτικών σεναρίων και τις μελέτες περίπτωσης εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (Διατίθεται με άδεια σε ψηφιακή μορφή).