Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Παράδοση και πρωτοτυπία στον «Περικλέους επιτάφιο» του Θουκυδίδη


Το σενάριο αυτό διδασκαλίας, αφού συντάχθηκε από τον γράφοντα τον Αύγουστο του 2013, εφαρμόστηκε κατά το διάστημα από τις 09/10 του 2014 μέχρι τις 23/01 του 2015 σε μαθήτριες και μαθητές της Γ' τάξης (Γενικής Παιδείας) στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών.  Στο σενάριο οι μαθήτριες / ές, με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στο σύνολο του έργου «Περικλέους Επιτάφιος» του Θουκυδίδη (431 π.Χ.), αναπαριστάνουν, πρώτα, και συγκρίνουν ανά ομάδες, ως μέλη κοινοτήτων πρακτικής, την παραδοσιακή μορφή και λειτουργία της ταφής, όπως αυτή περιγράφεται στον «Επιτάφιο» του ιστορικού και εξιστορείται σε δύο επικήδειες τελετουργίες της «Ιλιάδας» (ραψωδία Ω) και της «Οδύσσειας» (ραψωδία ω). 

Στη συνέχεια, οι μαθήτριες / ές διερευνούν κρίσιμα στοιχεία της διακειμενικής προοπτικής του «Επιταφίου» του Θουκυδίδη, συγκρίνοντάς τον με πέντε επιταφίους λόγους:

τον αποσπασματικό του Γοργία (πιθ. 421 - 416 π.Χ.),

του Λυσία (392 π.Χ.),

του «Μενέξενου» του Πλάτωνα (362 π.Χ.),

του Δημοσθένη (338 π.Χ.) και

του Υπερείδη (322 π.Χ.).

Αξιοποιώντας ψηφιακούς πόρους που επιτρέπουν την εφαρμογή των θεωρητικών τους γνώσεων και δουλεύοντας σε περιβάλλοντα εννοιολογικής αναπαράστασης και συνεργατικής γραφής, οι μαθήτριες / ές δημοσιεύουν το τελικό τους έργο στο ιστολόγιο του μαθήματος. Δημιουργούν έτσι τη βάση, ώστε στο εξής το ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό του διδακτικού σεναρίου σε μια διαφορετική, ωστόσο, προοπτική από αυτήν που χρησιμοποιείται κατά κανόνα σήμερα στο σχολείο: στην προοπτική, δηλαδή, που αντιμετωπίζει τον «Επιτάφιο» του Θουκυδίδη και ως "λόγο" (discourse), που προϋποθέτει τη διαλεκτική του σχέση με την παράδοση.

Πρόσβαση στο συνταγμένο διδακτικό σενάριο, που είναι αναρτημένο στον "Πρωτέα" του ΚΕΓ, με κλικ στον επόμενο έντιτλο σύνδεσμο.

Παράδοση και πρωτοτυπία στον "Περικλέους επιτάφιο" του Θουκυδίδη.

Πρόσβαση στο εφαρμοσμένο διδακτικό σενάριο, που είναι αναρτημένο στον "Πρωτέα" του ΚΕΓ, με κλικ στον επόμενο έντιτλο σύνδεσμο.

Παράδοση και πρωτοτυπία στον "Περικλέους επιτάφιο" του Θουκυδίδη.