Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Σενάρια διδασκαλίας


Σενάρια διδασκαλίας, συνταγμένα και εφαρμοσμένα για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο, τα οποία είναι αναρτημένα στη βάση δεδομένων με εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα "Πρωτέας" του Κέντου Ελληνικής Γλώσσας.

Σύνταξη σεναρίων διδασκαλίας στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Σύνταξη παρουσίασης βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης της "Αντιγόνης" του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki.
Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή την "Αντιγόνη" του Σοφοκλή.
Παράδοση και πρωτοτυπία στον «Περικλέους Επιτάφιο» του Θουκυδίδη.
“Αὐτόχθονες ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦθος:

Εφαρμογή σεναρίων διδασκαλίας στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Σύνταξη παρουσίασης βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης της "Αντιγόνης" του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki.
Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή την "Αντιγόνη" του Σοφοκλή.
Παράδοση και πρωτοτυπία στον «Περικλέους Επιτάφιο» του Θουκυδίδη.
“Αὐτόχθονες ἔφυμεν”: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ μῦθος:
Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας: Διερευνώντας τα τοπία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστοριογραφίας