Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Σχετικά με τα «ἔπεα» και τα «γράμματα»


Ο προκείμενος ιστοχώρος περιλαμβάνει προσωπικό υλικό και αποβλέπει στην ενημέρωση ερευνητών, δασκάλων, σπουδαστών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα που έχουν σχέση κυρίως με την περιοχή της κλασικής (ελληνορωμαϊκής) και της σύγχρονης γλώσσας και γραμματείας (ελληνικής και ξένης).

Ο τόπος αυτός είναι ανοιχτός στην κρίση και την κριτική για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην έρευνα και τη διδασκαλία των φιλολογικών  μαθημάτων. Ενδιαφέρουν κυρίως: 

Η αναζήτηση συνδετικών κρίκων επικοινωνίας ανάμεσα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η σύζευξη του κλάδου των φιλολογικών και, γενικότερα, των ανθρωπιστικών σπουδών με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές στην έρευνα και τη διδασκαλία.

 

Λάμπρος Πόλκας