Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Σχολιασμένη βιβλιογραφία για τη μετάφραση της Α.Ε.Γ.Γ.


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται με σχόλια έργα που περιέχουν στοιχεία για τη μετάφραση των αρχαιοελληνικών κειμένων. Τα σχετικά κείμενα είναι σήμερα ενταγμένα στον Οδηγό Σχολιασμένης Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία του ΚΕΓ.

1

1976. Εισηγήσεις. Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση. Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Βαρμάζης, Ν. 1992. Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ως πρόβλημα της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Από την Αναγέννηση ως την καθιέρωση της Δημοτικής  

3

Βαρμάζης, Ν. 1999. Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών. Από την παράδοση στην ανανέωση της διδακτικής μεθόδου  

4

Βερτσέτης, Α.Β. 1995. Διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση    

5 Γκότοβος, Α.Ε. 1991. Παράδοση και γλώσσα στο σχολείο. Προβλήματα νομιμότητας των γλωσσικών μεταρρυθμίσεων στη νεοελληνική εκπαίδευση   
6 Ζάννας, Π.Ε. 1978. Προβλήματα μετάφρασης   
7 Καζάζης, Ι.Ν. 1985. Από την πρώιμη μεταφραστική πράξη των Ρωμαίων: Livius Andronicus, Quintus Ennius, Caecilius Statius 
8 Κακουλίδη, Ε.Κ. 1970. Για τη Μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Ιστορία - Κριτική - Απόψεις - Βιβλιογραφία 
9 Κακριδής, Ι.Θ. 1971. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι ξένες γλώσσες 
10 Κουτσιβίτης, Β. 1994. Θεωρία της μετάφρασης 
11 Κουτσιβίτης, Β. 1995. Μετάφραση, γλώσσα, παιδεία 
12 Μαρωνίτης, Δ. Ν. 1997. Ενδογλωσσική ανισοτιμία 
13 Μαστροδημήτρης, Π.Δ. 1994. Αναφορά στους Αρχαίους. Σταθμοί δημιουργικής αρχαιογνωσίας στη νεοελληνική ποίηση και φιλολογική σκέψη 
14 Περυσινάκης, Ι.Ν. 1991. Προβλήματα ερμηνείας και μετάφρασης της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας 
15 Σταύρου, Θ. 1966. Εφταλιώτης και Πάλλης. Εκλογή από το έργο τους και σχόλια 
16 Φραγκουδάκη, Α. 1976. Το σχολείο και οι Αρχαίοι