Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Συγκρίνοντας το θέμα του κειμένου με τις ψηφιακές του εικόνες


Ένα παράδειγμα λογοτεχνικής ζωγραφικής με τον υπολογιστή στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Παρουσίαση από εισήγηση στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών (6/2/2010).