Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή την με αφορμή την Αντιγόνη του Σοφοκλή


Το σενάριο αυτό διδασκαλίας, αφού συντάχθηκε από τον γράφοντα, εφαρμόστηκε σε μαθήτριες και μαθητές της Β τάξης στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών κατά το διάστημα από 27/03 μέχρι 25/05 του 2014. Στο σενάριο οι μαθήτριες / ές συνεργάζονται στο περιβάλλον των εγγράφων Google και δημιουργούν ανά ομάδες (με βάση προδιαμορφωμένο κατά κανόνα κειμενικό και εικονιστικό υλικό από τον εκπαιδευτικό) ψηφιακά, εικονογραφημένα μικροκείμενα.

Τα συνεργατικά μικροκείμενα που δημιουργούν οι μαθήτριες / ές εικονογραφούνται με την αξιοποίηση ψηφιακών συλλογών και εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, στο πώς το διπλό θέμα, της έντιμης ταφής του Ετεοκλή και της ατίμωσης του νεκρού Πολυνείκη, κυκλοφορεί σε προγενέστερα και μεταγενέστερα της «Αντιγόνης» “κείμενα” της αρχαιοελληνικής γραμματείας.

Οι καταβολές του διπλού θέματος (στο έπος και εν μέρει στην αρχαϊκή λυρική ποίηση), οι προβολές του (στην αττική πεζογραφία και στην τραγωδία) καθώς και η πρόσληψή του (σε ενδεικτικές νεοελληνικές μεταφράσεις) συγκρίνονται, άμεσα ή έμμεσα, με σχετικά χωρία της σοφόκλειας «Αντιγόνης», που αναφέρονται στην τιμή και την ατίμωση του Ετεοκλή και του Πολυνείκη αντίστοιχα.

Στην εισαγωγή συγκρίσεις και διασταυρώσεις του θέματος της τιμής και ατίμωσης των νεκρών γίνονται με τη σύγχρονη βίαιη και πολεμική πραγματικότητα. Οι συνεργατικές εργασίες των μαθητριών /ών αναρτώνται στο ιστολόγιο του μαθήματος.

Πρόσβαση στο κυρίως κείμενο του συνταγμένου σεναρίου διδασκαλίας, το οποίο είναι αναρτημένο σήμερα στον "Πρωτέα" του ΚΕΓ, με κλικ στον επόμενο έντιτλο σύνδεσμο:
 

Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή την  με αφορμή την Αντιγόνη του Σοφοκλή

 
Πρόσβαση στο κυρίως κείμενο του εφαρμοσμένου σεναρίου διδασκαλίας, το οποίο είναι αναρτημένο σήμερα στον "Πρωτέα" του ΚΕΓ, με κλικ στον επόμενο έντιτλο σύνδεσμο:
 

Τιμή και ατίμωση του νεκρού: διακειμενική προσέγγιση με αφορμή την  με αφορμή την Αντιγόνη του Σοφοκλή