Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Το παράδειγμα της Ακρόπολης


Στο ιστολόγιο "Τα ελληνικά μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο: το παράδειγμα της Ακρόπολης" περιλαμβάνεται υλικό από δράσεις και δραστηριότητες ομότιτλου, εκπαιδευτικού Ομίλου αριστείας, ο οποίος λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών "Γεννάδειο".

Τα ενδεικτικά θέματα που συζήτησαν και παρουσίασαν οι μαθήτριες και οι μαθητές του Ομίλου ήταν:

 • Βασική ορολογία σχετικά με τη διαχείριση των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ουνέσκο για την προώθηση, την αναγνώριση, την προστασία και τη διατήρηση των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Τα κριτήρια ένταξης των ελληνικών μνημείων στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο.
 • Το μουσείο της Ακρόπολης: ιστορία-λειτουργία-χώροι-αντικείμενα.
 • Πώς είδαν, στο παρελθόν, και πώς βλέπουν οι «άλλοι» σήμερα την Ακρόπολη, και πώς τη βλέπουν οι μαθητές;
 • Διαχρονικοί συμβολισμοί, αξίες και έριδες όσον αφορά τα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Ακρόπολης.
 • Σύγχρονοι συμβολισμοί, αξίες και διεκδικήσεις όσον αφορά τα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και, ειδικότερα, την Ακρόπολη.
 • Χρήσεις και καταχρήσεις των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Ακρόπολης.
 • Μνημεία (παρόντα και απόντα): Παρθενώνας, Ελγίνεια, Ερέχθειο, Ναός Αθηνάς Νίκης, Προπύλαια, κτλ.
 • Οι περιβάλλοντες χώροι της Ακρόπολης: αρχαίο θέατρο Διονύσου, αρχαία Αγορά, Πνύκα, Κεραμεικός.

Στους στόχους του Ομίλου ήταν:

 • Να προσδώσουν οι μαθητές/ τριες το δικό τους νόημα στη σύγχρονη διαχείριση των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που διαθέτουν ιδιαίτερο συμβολισμό, διατυπώνοντας τις προσωπικές τους κρίσεις και παίρνοντας τις δικές τους αποφάσεις όσον αφορά τη διατήρηση και προβολή τους.
 • Να τροποποιήσουν κοινόχρηστες αντιλήψεις και αναπαραστάσεις όσον αφορά τον συμβατικό, μουσειακό χαρακτήρα των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ειδικότερα της Ακρόπολης, συνειδητοποιώντας ότι η μνημειακή και συμβολική τους λειτουργία συνδέεται άρρηκτα με τη χρήση τους από τους εκάστοτε, τυπικούς ή άτυπους, διαμεσολοβητές.
 • Να εθιστούν στην ιδέα ότι οι μηχανισμοί αναπαραγωγής της συλλογικής μνήμης, που εμπλέκονται στη διαχείριση των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθορίζουν λίγο πολύ τον τρόπο με τον οποίο οι γενιές, στη διαδοχή τους, αποκτούν πρόσβαση στη συλλογική αυτή μνήμη και το νόημά της.
 • Να συνδέουν την τοπικής εμβέλειας σκέψη και τη δράση τους, όσον αφορά τη δημιουργική διαχείριση των ελληνικών μνημείων  του κλασικού παρελθόντος, με  πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον διεθνή χώρο για τη διατήρηση και την προστασία των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς («σκέφτομαι παγκόσμια δρώντας τοπικά»).
 • Να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στη συνεργατική παραγωγή λόγου (προφορικού και γραπτού), δουλεύοντας σε ομάδες και αξιοποιώντας έντυπους και διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς πόρους (ανάγνωσης, γραψίματος και οπτικών αναπαραστάσεων) σχετικούς με τα μνημεία, ελληνικά και ξένα, της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Να αναστοχαστούν για τους μηχανισμούς με τους οποίους, μέσα από τις πάσης φύσεως αναπαραστάσεις των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δημιουργήθηκαν και αναπαρήχθησαν συγκεκριμένα είδη κοινωνικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων, στις οποίες εντάσσονται και οι δικές τους.
 • Να καλλιεργήσουν τα αισθήματα της αλληλεξάρτησης, συνυπευθυνότητας και αυτορρύθμισης στην εκτέλεση του έργου τους, με την επίγνωση ότι αυτό έχει μόνιμα ανοιχτό, διαλογικό και δημόσιο, εκπαιδευτικό και γενικότερα μορφωτικό χαρακτήρα.
 • Να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην επιτόπια παρατήρηση και έρευνα, καθώς επίσης στην επεξεργασία, την ανάλυση, τη σύγκριση και τη σύνθεση δεδομένων (ιστορικών και αρχαιογνωστικών), ενόψει της παραγωγής ενός δημοσιεύσιμου, προσωπικού και πρωτότυπου, έργου.
 • Να ενισχύσουν την αυτοποπεποίθησή τους, υπερασπιζόμενοι, μέσω της συμμετοχής τους σε δημόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις με άλλους συμμαθητές τους, την προσωπική τους άποψη.
 • Εμπλεκόμενοι στις γνώσεις και τις πρακτικές των ειδικών να συνδιαμορφώνουν ένα έργο, μετέχοντας σε ερευνητικές και κειμενικές διεργασίες που τους καθιστούν αποτελεσματικούς ρήτορες και υποψήφιους ερευνητές-συγγραφείς.

Τα μέλη του ομίλου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, το 2014 (27 & 28 Φεβρουαρίου) στο ΙΔ Συμπόσιο Δικτύου Λυκείων Αττικής ASP-net της UNESCO. Το θέμα του ήταν: «Τα ελληνικά μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO». Τα υποθέματά του ήταν:

1. Το διαχρονικό μήνυμα των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς (έμφαση στις αξίες και την αλήθεια τους).

2. Τα μνημεία πολιτιστικής  κληρονομιάς και η διαχείριση του παρελθόντος (έμφαση στην εκπαίδευση, τα μμε, την πολιτεία και τα μουσεία).

3. Χρήσεις και καταχρήσεις των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς (με έμφαση στην αξιοποίηση # εμπορευματοποίηση).

Οι θέσεις τις οποίες επεξεργάστηκαν οι μαθητές και μαθήτριες του ομίλου στο Συμπόσιο της Unesco περιλαμβάνονται σε σελίδα του ιστολογίου, και είναι προσιτή με κλικ στον σύνδεσμο εδώ.