Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Το σενάριο "Αμφίπολη"


Το ιστολόγιο Το σενάριο "Αμφίπολη" είναι ένα χρονικό με αντιπροσωπευτικές ειδήσεις, ρεπορτάζ, άρθρα, σχόλια, συνεντεύξεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις και παρουσιάσεις σχετικά με τις ανασκαφές στο αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης. Παρακολουθείται, ενδεικτικά, ο σχετικός λόγος που παράγεται από τα ηλεκτρονικά μέσα και τους διαμεσολαβητές τους, ο οποίος και αξιοποιείται, κυρίως, στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.

Από το ιστολόγιο της Αμφίπολης αντλείται κάθε τόσο υλικό (ενδεικτικό) για τις ανάγκες του γλωσσικού μαθήματος (Αρχαίων και Νέων Ελληνικών), προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αναφέρονται:

  • Στο γεγονός-είδηση και στα σχόλια για την Αμφίπολη
  • Στις "κατασκευασμένες" όψεις της Αμφίπολης: μνημείο ή ερείπιο;
  • Στα είδη αναπαραστάσεων για την Αμφίπολη: έντυπα, εικόνες, βίντεο.
  • Στις αναλογίες και διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στον έντυπο και στον ψηφιακό λόγο για την Αμφίπολη.
  • Στα γένη και είδη λόγου πολιτικών, ειδικών και κοινού για την Αμφίπολη.
  • Στον χρηστικό, γενικότερα, και καταχρηστικό λόγο για την Αμφίπολη.
  • Στις ιδεολογικές επενδύσεις του λόγου για την Αμφίπολη όσον αφορά το ζήτημα της συνέχειας...
  • Στην εξέλιξη μέσα στον χρόνο του λόγου για την Αμφίπολη.
  • Στον λόγο των νέων ανθρώπων για την Αμφίπολη.