Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Wiki (2020): "όχι μόνο Έλληνες παρακαλώ..."


Στο πλαίσιο παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος του ΕΚΠΑ (Β' κύκλος, από 29/1/2020 έως 20/2/2020) με τίτλο e_li.t. (education and linguistics training), το οποίο υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Unicef (Refugee and Migrant Response in Greece), εκπόνησα εργασία στο συνεργατικό περιβάλλον του wiki σχετική με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ιστορίας με τίτλο "όχι μόνο Έλληνες παρακαλώ..."

H πρόσβαση στα περιεχόμενα του wiki είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Κάντε κλικ στην επόμενη διεύθυνση:

Wiki: "όχι μόνο Έλληνες παρακαλώ..."