Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

wiki ΚΣΕ Β 1 (2017)


Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών επιπέδου Β1 το 2017, δημιουργήθηκε wiki, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να εξοικειωθούν αφενός με τη λειτουργία του και αφετέρου να δοκιμάσουν τρόπους εφαρμογής του στη σχολική τάξη. Επιπρόσθετα, οι επιμορφούμενοι είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο κάλυπτε τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Η επιμόρφωση έγινε στο ΚΣΕ του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών.

Η πρόσβαση στα περιεχόμενα του wiki είναι δυνατή μόνο μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Κάντε κλικ στην επόμενη διεύθυνση:

Wiki ΚΣΕ Β 1 (2016-17)