Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

wiki Γ Θεωρ. (2012-13): Φιλοσοφικός λόγος - Θεματογραφία


Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-13 λειτούργησε στο 1ο Πρότυπο, Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες συνεργασίας των μαθητριών και των μαθητών τμήματος της Γ λυκείου, της θεωρητικής κατεύθυνσης, στο μάθημα των Αρχαίων ελληνικών ("Φιλοσοφικός λόγος"- "Θεματογραφία"). Οι μαθήτριες και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αντλούν από το wiki πρόσθετο διδακτικό υλικό και να δημοσιεύουν / μοιράζονται τις προσωπικές τους εργασίες.

Η πρόσβαση στα περιεχόμενα του wiki είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Κάντε κλικ στην επόμενη διεύθυνση:

Wiki Γ Θεωρ. (2012-13): Φιλοσοφικός λόγος - Θεματογραφία