Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Αναθεώρηση κειμένων σε περιβάλλον wiki


Από τον τόμο Φ. Γούσιας (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου "Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ". Αθήνα, 22 και 23 Νοεμβρίου 2014. Με την αξιοποίηση του wiki επιχειρείται στο σενάριο αυτό η μετατόπιση του κέντρου βάρους της παραγωγής λόγου των μαθητών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β λυκείου από την άπαξ σύνταξη των κειμένων και την οριστική διόρθωση-αξιολόγησή τους από τον εκπαιδευτικό στη συνεργατική αναθεώρησή τους από τους ίδιους τους μαθητές, τη συνεπεξεργασία και επιμέλεια, μέχρι την τελική δημόσια έκδοση. Το σενάριο αυτό, αφού συντάχθηκε από τον γράφοντα, εφαρμόστηκε σταδιακά κατά το σχολικό έτος 2011-12 σε μαθήτριες και μαθητές της Β τάξης (Γενικής Παιδείας) του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Πρόσβαση στο κυρίως κείμενο της εισήγησης με κλικ στον έντιτλο σύνδεσμο:
 
Αναθεώρηση κειμένων σε περιβάλλον wiki