Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Εισηγήσεις σε σεμινάρια


Στην ενότητα αυτή καταλογραφούνται συμμετοχές μου, με εισηγήσεις, σε σεμινάρια.
 • 1999. «O Oδυσσέας και οι Σειρήνες στην ομηρική Oδύσσεια και στον Kάφκα». Εισήγηση σε Σεμινάριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα, 8-9 Οκτωβρίου 1999. Δημοσίευση στο περιοδικό Φιλολογική 69 (1999): 5-12 [ISSN: 1105-2732], και στον Ηλεκτρονικό Κόμβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, εδώ.
 • 1999. "Σκηνές νυχτερινής έντασης στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια". Εισήγηση στο ΙΔ΄ Σεμινάριο Ομηρικής και Οδυσσειακής Φιλολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών. Ιθάκη, 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 1999. Δημοσίευση στο περιοδικό Φιλόλογος 108 (2002): 234-255 [ISSN: 1107-5393].
 • 2001. «Έρως και δόλος στα ομηρικά έπη». Εισήγηση στο ΙΣΤ΄ Σεμινάριο Ομηρικής και Οδυσσειακής Φιλολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών. Ιθάκη, 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2001. Δημοσίευση στο περιοδικό Φιλολογική 78 (2002): 34-41 [ISSN: 1105-2732].
 • 2002. «Οι απόλογοι του Οδυσσέα: από το τραγούδι στη διήγηση». Εισήγηση στο ΙΖ΄ Σεμινάριο Ομηρικής και Οδυσσειακής Φιλολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών. Ιθάκη, 2 έως 5 Σεπτεμβρίου 2002. Δημοσίευση στο περιοδικό Φιλόλογος 111 (2003): 58-70 [ISSN: 1107-5393-111].
 • 2003. «Δοκιμή στην αρχαιολογία της παράφρασης». Εισήγηση στο ΙΗ΄ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών. Ιθάκη, 27 έως 30 Αυγούστου 2003. Δημοσίευση στον τόμο Ομηρική Φιλολογία. ΠΕΦ. Σεμινάριο 30. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004, σσ. 99-109 [ISBN: 1105-2724].
 • 2005. «Ξενία-ικεσία-φιλότης στα ομηρικά έπη». Εισήγηση στο Κ΄ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας, με τίτλο Οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί εισηγούνται ομηρικά θέματα, της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών. Ιθάκη, 27 έως 31 Αυγούστου 2005. Δημοσίευση στο περιοδικό Φιλολογική 95 (2006): 13-20 [ISSN: 1105-2732].
 • 13/10/2005. «Ξενία-ικεσία-φιλότης: εννοιολογική χαρτογράφηση ενός τριπτύχου θέματος στα ομηρικά έπη». Εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα Ζητήματα διδασκαλίας των ομηρικών επών, που διοργάνωσε η σχολική σύμβουλος φιλολόγων στην Α' Δνση Αθήνας, Ζωή Μπέλλα, στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, στις 13 Οκτωβρίου 2005.
 • 4/9/2008. «Ο οικείος και ο ανοίκειος χαρακτήρας των αρχαίων ελληνικών: το παράδειγμα του Ομήρου». Εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα Αρχαιογνωσία και Νεογνωσία: Συγκρίσεις και Συγκρούσεις, που διοργάνωσε η Σχολή Μωραΐτη στις 4 Σεπτεμβρίου 2008. 
 • 2009. «Ομηρικές παρομοιώσεις με αναφορικό σήμα το λιοντάρι». Εισήγηση στο ΚΔ΄ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών. Ιθάκη, 14-18 Σεπτεμβρίου 2009. Δημοσίευση στο περιοδικό Φιλολογική 122 (2013): 72-79 [ISSN: 1105-2732].
 • 2014. «Η αμφίσημη λειτουργία του ονείρου στα ομηρικά έπη». Εισήγηση στο ΚΗ' Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών. Ιθάκη 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2014. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΠΕΦ εδώ.
 • 2015. «Νύχτα και μέρα: από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια». Εισήγηση στο ΚΘ΄ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγου και του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών. Ιθάκη, 28 έως 30 Αυγούστου 2015. Δημοσίευση στο περιοδικό Φιλόλογος 165 (2016): 457-466.
 • 16 & 17/01/2016. «Προσεγγίζοντας δυναμικούς τρόπους διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά: εφαρμογές, προβληματισμοί». Επιμορφωτική, διπλή εισήγηση, σε σε επιμορφωτικό σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς φιλολόγους των Αρσακείων Σχολείων (Γυμνασίων & Λυκείων) στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών. Βλ. σχετικά και εδώ
 • 19 & 20 /02/ 2016. Εισήγηση με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών, που διοργάνωσε η σχολική σύμβουλος των φιλολόγων Φθιώτιδας Καλλιόπη Πολυμέρου με τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Συνδέσμου Φιλολόγων Φθιώτιδας (Λαμία: 18/22006 έως 20/2/2016). Βλ. σχετικά και εδώ.
 • 18/04/2016. «Εγγράμματες διαδρομές στα διδακτικά σχέδια των εκπαιδευτικών για τα Αρχαία Ελληνικά». Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα Όψεις της αρχαιογνωσίας στο σύγχρονο σχολείο, που διοργάνωσαν οι σχολικοί σύμβουλοι φιλολόγων Πειραιά, Χρυσάνθη Κουμπάρου και Μαρία Νέζη, στο Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωαννιδείου Σχολής, στον Πειραιά στις 18 Απριλίου 2016.
 • 20/12/2017. «Το σώμα και το χώμα: διδακτικές δοκιμές στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή και στον «Περικλέους Επιτάφιο» του Θουκυδίδη». Εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η σχολική σύμβουλος φιλολόγων Β Αθήνας, Σεβαστή Λάζαρη, στο 1ο ΓΕΛ Βύρωνα.
 • 30/08/2018. "Αγωνία, αγρυπνία, απελπισία στα ομηρικά έπη". Εισήγηση στο ΛΑ' Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας (30/08 - 02/09/2018) με θέμα Τα συναισθήματα ως λογοτεχνικό εργαλείο στη σύνθεση των ομηρικών επών. Συνδιοργανωτές: Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών - Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων - Δήμος Ιθάκης.
 • 18/12/2018. "Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών: Γ' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ' τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου". Εισήγηση σε επιμορφωτική συνάντηση που οργάνωσε η Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Αττικής Βασιλική Σακκά στο 9ο ΓΕ.Λ Περιστερίου.
 • 18/03/2019. "Διδασκαλία και αξιολόγηση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Προσανατολισμού της Γ' τάξης Ημερησίων και Δ' τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ., κατά το σχολικό έτος 2018-19". Εισήγηση σε επιμορφωτική δράση που οργάνωσαν οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Βενετία Μπαλτά και Χρυσούλα Σπυροπούλου στο 2ο ΓΕ.Λ. Χαλανδρίου.
 • 20/03/2019. "Τα “παράλληλα” κείμενα στον Φιλοσοφικό Λόγο της Γ΄ Λυκείου: από την αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα στη “Σπηλιά” του Σαραμάγκου". Εισήγηση σε επιμορφωτική συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για εκπαιδευτικούς φιλολόγους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 29/08/2019. "Η ικεσία από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια". Εισήγηση στο ΛΒ΄ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας με θέμα "Ικέτες και ἱκετεία (ικεσία) στα ομηρικά έπη". Συνδιοργανωτές: Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών- Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων-Δήμος Ιθάκης. Ιθάκη, 29 -31 Αυγούστου 2019.
 • 10/12/2019. "Αξιολόγηση εξεταστικού δοκιμίου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Προσανατολισμού της Γ Λυκείου". Εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο / εργαστήριο που οργάνωσαν οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην αίθουσα Ολομέλειας του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.