Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Φιλολογικά της Ανατολικής Αττικής


Τα "Φιλολογικά της Ανατολικής Αττικής" δημιουργήθηκαν προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στο διάστημα της θητείας μου ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων (ΠΕ 02) του 5ου ΠΕΚΕΣ σε Γυμνάσια και Λύκεια της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής.

H πρόσβαση στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας "Φιλολογικά της Ανατολικής Αττικής" είναι δυνατή με κλικ στην επόμενη διεύθυνση:

" Φιλολογικά της Ανατολικής Αττικής "