Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Ιστορίες και Αναπαραστάσεις για την αυτοχθονία των Αθηναίων


Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεναρίου για τα Αρχαία Ελληνικά, στο πλαίσιο ημερίδας του Σύνδεσμου Φιλολόγων Δράμας στις 13 Δεκεμβρίου 2014.