Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Moodle: ένα παράδειγμα για το γλωσσικό μάθημα


Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγμα στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με την αξιοποίηση της πλατφόρμας του Moodle. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο επιμορφωτικού προγράμματος στο ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΑ.