Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Ψηφιακή βιβλιοθήκη: zotero


Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη zotero αποδελτιώνω βιβλιογραφικές αναφορές για ερευνητικά και διδακτικά θέματα σχετικά με τις ψηφιακές κλασικές σπουδές.

H πρόσβαση στα περιεχόμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης "zotero" είναι δυνατή με κλικ στην επόμενη διεύθυνση:

"zotero"