Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Τα ομηρικά έπη


Τα "Ομηρικά έπη", που παρουσιάζονται εδώ, συντάχθηκαν από τον Δ. Ν. Μαρωνίτη και τον Λ. Πόλκα, και αποτελούν σήμερα τμήμα του ηλεκτρονικού "Εγκυκλοπαιδικού Οδηγού: Αρχαϊκή επική ποίηση" του ΚΕΓ. Στον "Οδηγό" εντάσσονται επίσης τα "Ησιόδεια έπη" (συνταγμένα από τον Δ. Ν. Μαρωνίτη), τους "Ομηρικούς Ύμνους" (της Τριανταφυλλιάς Γιάννου), καθώς επίσης την "Ομηρική εποχή", την "Ομηρική κοινωνία" και τη "Μυκηναϊκή και Γεωμετρική Τέχνη" (του Κ. Τουλούμη). Η επιμέλεια του "Οδηγού" έγινε από την Τριανταφυλλιά Γιάννου.

Στα "Ομηρικά έπη" προβάλλονται κυρίως τα μεγάλα θέματά τους με τις τυπικές τροπές τους: από την Ιλιάδα ο ιλιαδικός "πόλεμος" και η ιλιαδική "ομιλία". Από την Οδύσσεια ο "νόστος", με τα καθοριστικά ζεύγη του, μοιρασμένος σε "εξωτερικό" και "εσωτερικό" νόστο.

Α1 Εισαγωγή στα ομηρικά έπη  
Α1.1. Τα είδη της αρχαϊκής επικής ποίησης

Α1.2.

Χρονολόγηση

Α1.3.

Η ταυτότητα του Ομήρου

Α1.4.

Η σχέση των ομηρικών επών με την Ιστορία   

Α1.5. Σύνθεση - εκφορά - μετάδοση των ομηρικών επών  
Α1.6. Η γλώσσα των ομηρικών επών
Α1.7. Οι παραδοσιακοί λογότυποι και τα θέματα 
Α1.8. Η πρόσληψη της επικής διήγησης
Α1.9. Τεχνικές σύνθεσης
Α1.10. Ιλιάδα και Οδύσσεια: αναλογίες και διαφορές
Α2. "Ιλιάδα": "Πόλεμος" και "Ομιλία"  
Α2.1. Εισαγωγικά
Α2.2. Ιλιαδικός πόλεμος
Α2.2.1. Σήμανση και τροπές του ιλιαδικού πολέμου
Α2.2.2. Τιμή και ήθος του ιλιαδικού πολέμου
Α2.2.3. Ο τύπος της συλλογικής μάχης
Α2.3. Ιλιαδική ομιλία
Α2.3.1. Η συζυγική ομιλία Έκτορα και Ανδρομάχης 
Α2.3.2. Η εταιρική ομιλία Πριάμου και Αχιλλέα 
Α3. "Οδύσσεια": Το μεγάθεμα του νόστου  
Α3.1. Εισαγωγικά
Α3.2. Ο εξωτερικός νόστος  
Α3.2.1. Τα δύο προοίμια και η "Θεών αγορά"
Α3.2.2. Νόστος και αναζήτηση
Α3.2.3. Νόστος και απόλογοι
Α3.2.4. Νόστος και θάνατος
Α3.3. Ο εσωτερικός νόστος  
Α3.3.1. Νόστος και ύπνος
Α3.3.2. Νόστος και πόλεμος
Α3.3.3. Νόστος και αναγνωρισμός
Α4. Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία