Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

ΤΠΕΜελέτες για τις ΤΠΕ

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται  η προσωπική μου εργογραφία με θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες σε ψηφιακή μορφή για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Περισσότερα

Σενάρια διδασκαλίας

Σενάρια διδασκαλίας, συνταγμένα και εφαρμοσμένα για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο, τα οποία είναι αναρτημένα στη βάση δεδομένων με εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα "Πρωτέας" του Κέντου Ελληνικής Γλώσσας.

Περισσότερα