Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Two Ancient Greek Ways


Εισαγωγική παρουσίαση στο πλαίσιο της τελετής λήξης του προγράμματος Erasmus+KA2 με τίτλο "OMNES VIAE, ALL THE ROADS, TODOS LOS CAMINOS", που διοργάνωσε το ΓΕ.Λ. Παιανίας "Δημοσθένειο" (Παιανία, 7-4-2022).