Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

wiki Α3 (2013-14): Αρχαία ελληνικά


Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες συνεργασίας των μαθητριών και των μαθητών του τμήματος Α 3 στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχαίων ελληνικών ("Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι"). Οι μαθήτριες και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αντλούν από το wiki πρόσθετο διδακτικό υλικό και να δημοσιεύουν / μοιράζονται τις προσωπικές τους εργασίες.

Η πρόσβαση στα περιεχόμενα του wiki είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Κάντε κλικ στην επόμενη διεύθυνση:

Wiki A3  (2013-14): Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι