Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

wiki Β1 (2012-13): "Αντιγόνη"- "Αρχαία Αγορά"


Τη σχολική χρονιά 2012-2013 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών "Γεννάδειο" το συνεργατικό περιβάλλον wiki στο τμήμα του Β 1. Το wiki αυτό λειτούργησε ως χώρος συνεργασίας των μαθητριών και μαθητών του τμήματος στο πλαίσιο εφαρμογής δύο διδακτικών σεναρίων για την "Αντιγόνη" του Σοφοκλή και για την Αρχαία Αγορά. 

Η πρόσβαση στα περιεχόμενα του wiki είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Κάντε κλικ στην επόμενη διεύθυνση:

Wiki: B 1 (2012-13): "Αντιγόνη"- "Αρχαία Αγορά"