Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Wikis σχολικάWiki (2020): "όχι μόνο Έλληνες παρακαλώ..."

Στο πλαίσιο παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος του ΕΚΠΑ (Β' κύκλος, από 29/1/2020 έως 20/2/2020) με τίτλο e_li.t. (education and linguistics training), το οποίο υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Unicef (Refugee and Migrant Response in Greece), εκπόνησα εργασία στο συνεργατικό περιβάλλον του wiki σχετική με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ιστορίας με τίτλο "όχι μόνο Έλληνες παρακαλώ..."

Περισσότερα

wiki A2 (2015-16): Αρχαία ελληνικά

Το σχολικό έτος 2015-16 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες συνεργασίας των μαθητριών και μαθητών του τμήματος Α 2 στο μάθημα των Αρχαίων ελληνικών ("Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι"). Στο wiki αυτό οι μαθήτριες και οι μαθητές αντλούσαν πρόσθετο διδακτικό υλικό και δημοσίευσαν μερικές προσωπικές τους εργασίες.

Περισσότερα

wiki A4 (2015-16): Αρχαία ελληνικά

Το σχολικό έτος 2015-16 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες συνεργασίας των μαθητριών και μαθητών του τμήματος Α 4 στο μάθημα των Αρχαίων ελληνικών ("Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι"). Στο wiki αυτό οι μαθήτριες και οι μαθητές αντλούσαν πρόσθετο διδακτικό υλικό και δημοσίευσαν μερικές προσωπικές τους εργασίες.

Περισσότερα

wiki Β Θεωρ. (2015-16): Ρητορικά κείμενα - Θεματογραφία

Το 2015-16 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki ως περιβάλλον συνεργατικής μαθητείας των μαθητριών και μαθητών της τάξης Β Ανθρωπιστικών Σπουδών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων "Ρητορικά κείμενα" και "Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία" (αδίδακτο κείμενο). Οι μαθήτριες και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκπονούν συνεργατικές εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος και να αντλούν πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό.

Περισσότερα

wiki A1 (2014-15): Αρχαία ελληνικά - Νεοελληνική γλώσσα

Το σχολικό έτος 2014-15 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες συνεργασίας των μαθητριών και μαθητών του τμήματος Α 1 στα μαθήματα των Αρχαίων ελληνικών ("Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι") και της Νοελληνικής λογοτεχνίας. Στο wiki αυτό οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούσαν να αντλούν πρόσθετο διδακτικό υλικό και να δημοσιεύουν / μοιράζονται προσωπικές τους εργασίες.

Περισσότερα

wiki Γ1 (2013-14): Θουκυδίδη "Περικλέους Επιτάφιος"

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Αρχαίων Ελληνικών της Γ Λυκείου (Γενικής Παιδείας) λειτούργησε, κατά το σχολικό έτος 2013-14, wiki στο τμήμα Γ 1 του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες συνεργασίας και επικοινωνίας των μαθητριών και μαθητών. Οι μαθήτριες και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αντλούν από το wiki πρόσθετο διδακτικό υλικό και να δημοσιεύουν / μοιράζονται τις προσωπικές τους εργασίες.

Περισσότερα

wiki (2013-14): Όμιλος Ακρόπολης

Το σχολικό έτος 2013-14 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες συνεργασίας των μαθητριών και των μαθητών που πήραν μέρος στον Όμιλο αριστείας με τίτλο "Τα ελληνικά μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: το παράδειγμα της Ακρόπολης". Το wiki αυτό λειτούργησε παράλληλα με το ομόθεμο ιστολόγιο.

Περισσότερα

wiki Α3 (2013-14): Αρχαία ελληνικά

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες συνεργασίας των μαθητριών και των μαθητών του τμήματος Α 3 στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχαίων ελληνικών ("Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι"). Οι μαθήτριες και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αντλούν από το wiki πρόσθετο διδακτικό υλικό και να δημοσιεύουν / μοιράζονται τις προσωπικές τους εργασίες.

Περισσότερα

wiki Β1 (2013-14): "Αντιγόνη": "Έντιμοι και άταφοι νεκροί"

Το σχολικό έτος 2013-2014 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη συνεργασία μαθητριών και μαθητών του τμήματος Β 1 στο μάθημα της "Αντιγόνης" του Σοφοκλή. Στο wiki περιλαμβάνεται πρόσθετο εκπαιδευτικό, πολυτροπικό υλικό (εμπλουτισμένο με εικόνα, ήχο και βίντεο), εστιασμένο στο θέμα "έντιμοι και άταφοι νεκροί", το οποίο επεξεργάζονταν στον τύπο του μικρο-πρότζεκτ οι μαθητές. 

Περισσότερα

wiki (2012-13): 12o Μαθητικό Συμπόσιο της Unesco

Το wiki αυτό λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2012-13 στο 1o Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία των μαθητριών και μαθητών, που πήραν μέρος στο 12ο Μαθητικό Συμπόσιο Δικτύου Λυκείων Αττικής του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) UNESCO της Unesco (16 και 17 Φεβρουαρίου 2012). Το συμπόσιο της Unesco είχε θέμα: "Ο μετασχηματισμός του κόσμου: συνέπειες και ευθύνη".

Περισσότερα

wiki Β1 (2012-13): "Αντιγόνη"- "Αρχαία Αγορά"

Τη σχολική χρονιά 2012-2013 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών "Γεννάδειο" το συνεργατικό περιβάλλον wiki στο τμήμα του Β 1. Το wiki αυτό λειτούργησε ως χώρος συνεργασίας των μαθητριών και μαθητών του τμήματος στο πλαίσιο εφαρμογής δύο διδακτικών σεναρίων για την "Αντιγόνη" του Σοφοκλή και για την Αρχαία Αγορά. 

Περισσότερα

wiki Γ Θεωρ. (2012-13): Φιλοσοφικός λόγος - Θεματογραφία

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-13 λειτούργησε στο 1ο Πρότυπο, Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες συνεργασίας των μαθητριών και των μαθητών τμήματος της Γ λυκείου, της θεωρητικής κατεύθυνσης, στο μάθημα των Αρχαίων ελληνικών ("Φιλοσοφικός λόγος"- "Θεματογραφία"). Οι μαθήτριες και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αντλούν από το wiki πρόσθετο διδακτικό υλικό και να δημοσιεύουν / μοιράζονται τις προσωπικές τους εργασίες.

Περισσότερα

wiki Β2 (2011-12): Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία

Το 2011-2012 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki ως περιβάλλον συνεργατικής μαθητείας του τμήματος Β2 στα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Νοελληνικής Λογοτεχνίας. Επίσης, το wiki αυτό εξυπηρέτησε ανάγκες εφαρμογής διδακτικού σεναρίου στη συνεργατική παραγωγή λόγου από τις μαθήτριες και τους μαθητές του ίδιου τμήματος. Το σενάριο αυτό, αργότερα, παρουσιάστηκε σε συνέδριο για ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Περισσότερα

wiki A1 (2011-12): Αρχαία ελληνικά -Νεοελληνική λογοτεχνία

Το σχολικό έτος 2011-12 λειτούργησε στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών wiki, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες συνεργασίας των μαθητριών και μαθητών του τμήματος Α1 στα μαθήματα των Αρχαίων ελληνικών ("Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι") και της Νοελληνικής λογοτεχνίας. Στο wiki αυτό οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούσαν να αντλούν πρόσθετο διδακτικό υλικό και να δημοσιεύουν / μοιράζονται προσωπικές τους εργασίες.

Περισσότερα